Regels Kampioenschappen 2023

 

In 2023 worden de kampioenschappen weer door FZN uitgerekend. Er hoeft dus niets te worden opgegeven. Ook voor de Super gouden cracks hoeft niets te worden opgegeven.

 

Regels

1. Voor alle kampioenschappen tellen alléén de prijzen die behaald zijn met duiven die geringd zijn met ringen uit gouden ringenserie.

2. Voor de cracks tellen ook de punten.

Indien er voor de cracks duiven zijn met minder prijzen, maar met meer punten, gaan voor de rangschikking prijzen voor punten.

3. Om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen moet men lid zijn van fondclub Zuid-Nederland.

U bent lid door minimaal 10 ringen van de gouden ringen serie te kopen van het jaar dat er gouden ringen prijzen en kampioenschappen worden vervlogen.

Wanneer je geen 10 gouden ringen op naam heeft staan kom je niet aanmerking voor de prijzen.

Alleen liefhebbers die lid zijn komen in aanmerking voor de prijzen

4. Voor de kampioenschappen tellen alleen de aangewezen  vluchten in de bijbehorende categorie.

Vliegt een afdeling meer vluchten in een categorie dan tellen toch alleen de aangewezen vluchten.

5. Voor FZN gelden de punten uit de uitslagen die verkregen zijn via de UDP files van de afdelingen.

6. Gouden ringen zijn maar 9 jaar geldig.

7. Reclames mogelijk tot een week na publicatie.

 

Hieronder het schema van de diverse kampioenschappen die mogelijk zijn en de voorwaarden waaronder deze vervlogen worden.

 

Gouden Marathonkampioenen

Kampioenspunten uit de 5  Marathonvluchten uit uitslag (Nationaal sector 1)

En 7 ZLU vluchten uit ZLU uitslag.

Hiervoor komen in aanmerking:

2 duiven per vlucht die behoren tot de eerste 5 getekenden van de inkorflijst.

Totaal 4 vluchten. Dus van 4 vluchten de punten van 2 met goud geringde duiven. Totaal 8 prijzen.

Gouden Crack Marathon

Hiervoor tellen dezelfde vluchten als vermeld bij de Marathonkampioenen.

Met goud geringde duiven met 3 prijzen op de hierboven vermelde vluchten.

Duiven met 3 prijzen gaat boven duiven met 2 prijzen maar meer punten.

Super Gouden Crack Marathon

Hiervoor tellen dezelfde vluchten als vermeld bij de Marathonkampioenen.

Voor de Super gouden crack marathon tellen de 2 beste prijzen per jaar.

Deze prijzen moeten behaald zijn in de Nationale/sectorale uitslagen, ZLU uitslagen, en eventueel afdelingsuitslagen, van 2021, 2022 en 2023 op de vluchten die in dat desbetreffende jaar ook telden voor de kampioenschappen.

 

Gouden Afdelingskampioenen

Deze kampioenschappen zijn per afdeling. Dus Zeeland’96, Brabant 2000 en Oost-Brabant.

Punten uit de afdelingsuitslagen.

Oude duiven

Jonge duiven

Hiervoor komen in aanmerking:

5 vluchten met 2 met goud geringde duiven die behoren tot de eerste 5 getekenden van de inkorflijst met de oude duiven en ook met de jonge duiven.

Hiervan mogen maximaal 2 jonge duiven vluchten zijn. Dus totaal 5 vluchten met 2 prijzen.

 

Gouden Crack Eendagsfond

De Gouden Crack Eendagsfond is per afdeling.  Dus Zeeland’96, Brabant 2000 en Oost-Brabant.

Punten uit de afdelingsuitslagen die vermeld staan bij de gouden afdelingskampioenen oude duiven.

Hiervoor komen in aanmerking:

    • Duiven met de 4 beste prijzen op de eendagsfond uit de afdelingsuitslag.
    • Als er maar 4 vluchten doorgaan dan tellen toch 4 prijzen.
    • Als er maar 3 vluchten doorgaan dan tellen 3 prijzen.
    • Aantal prijzen gaat boven punten. Dus b.v. 4 prijzen gaat boven meer punten met 3 prijzen.

 

Super Gouden Crack Eendagsfond.

Voor de Super Gouden Crack eendagsfond tellen de 3 beste prijzen per jaar uit de afdelingsuitslag die in het desbetreffende jaar  telden voor de Gouden Crack eendagsfond per afdeling oude duiven.

In 2023 wordt dit de Super Gouden Crack over de jaren 2021, 2022 en 2023, over hele werkgebied van FZN.

 

Gouden Crack jonge duiven.

Punten uit de afdelingsuitslagen die vermeld staan bij de gouden afdelingskampioenen jonge duiven.

De Gouden crack jonge duiven is per afdeling

Voor de Gouden crack jonge duiven gelden de beste 3 prijzen.

Punten uit de afdelingsuitslagen jonge duiven die vermeld staan bij de gouden afdelingskampioenen.

Als er maar twee vluchten doorgaan dan tellen 2 vluchten. Bij minder vluchten wordt er geen Gouden crack vervlogen.